Tahanan > Mga Serbisyo > Pagkain

Mga Serbisyo Pagkain

Ang SFHSA at ang aming mga kasosyo sa komunidad ay nagbibigay ng access sa mga grocery at pagkain para sa mga taga-San Francisco na nangangailangan. 

Mga Indibidwal + Mga Sambahayan

CalFresh Food Stamps
Makakuha ng buwanang cash benefit upang makabili ng pagkain sa mga grocery store, farmers' market, at ilang restaurant.

Ang mga sambahayan o mag-anak ng tatlo ay maaaring makakuha ng hanggang sa $ 658 isang buwan. Ang halaga ay batay sa kita. 

Karagdagan kaalaman

Mga Matatandang May-edad + Mga May-edad na may Kapansanan

  • Mga pagkain at groceries na inihahatid sa bahay
  • Komunal na kainan at mga pagkain sa restawran
  • Mga groceries para sa pickup

Karagdagan kaalaman

Babae + Bata

Imigrante

Mga CalFresh Food Stamp para sa mga Imigrante
Maraming mga imigrante o mga miyembro ng kanilang pamilya ang karapat-dapat para sa buwanang benepisyo ng CalFresh. 

Karagdagan kaalaman

Mga Pinagkukunan ng Komunidad

Libreng Groceries

SF-Marin Food Bank 
Gamitin ang tagahanap upang maghanap ng mga lokasyon ng pick-up ng grocery sa buong Lungsod. 

Libreng Pagkain

Tingnan ang mga website para sa kasalukuyang mga iskedyul ng pagkain.

Libreng Pagkain para sa mga Mag-aaral

SF Libreng Summer Meals Program
Mga libreng almusal, tanghalian, at meryenda para sa mga bata at kabataan hanggang 18 taong gulang sa 69 na site, Lunes-Biyernes, hanggang Agosto 12.

 

Mga Serbisyo sa Nutrisyon ng Mag-aaral 
Naghahain ng mga libreng pagkain sa paaralan sa lahat ng mag-aaral sa mga pampublikong paaralan ng San Francisco.