Tahanan > Mga Serbisyo > Kalusugan + Pagkain > Palaging Aktibo at Pag-iwas sa Pagkahulog

Palaging Aktibo at Pag-iwas sa Pagkahulog

Ang dalawang programang ito ay nag-aalok ng mga klase sa pag-eehersisyo para sa mga matatanda at matatandang may kapansanan. Tinutulungan ng programa ang mga kalahok na manatiling malusog at independyente habang pinapataas ang kanilang lakas, at pinapabuti ang kanilang kagalingan at pakiramdam ng komunidad. Kasama sa mga klase ang paggalaw ng cardiovascular, at pagpapalakas ng balanse at flexibility. 

Ang mga klase ay inaalok ng aming kasosyo sa komunidad Onlok.

Sino ang karapat-dapat

Mga matatanda (60+) o mga nasa hustong gulang na may kapansanan na nakatira sa San Francisco. 

Tingnan ang iskedyul ng klase at magparehistro