Tahanan > Mga Serbisyo > Kalusugan + Pagkain > CalFresh > Mag-aaplay para sa CalFresh > Mga Benepisyo ng CalFresh para sa Mga Tatanggap ng SSI > Mga Benepisyo ng CalFresh para sa Mga Tatanggap ng SSI - Mga Mapagkukunan

Mga Benepisyo ng CalFresh para sa Mga Tatanggap ng SSI - Mga Mapagkukunan

Nagbibigay ang HSA ng mga mapagkukunan ng pag-abot at edukasyon upang matulungan ang aming mga kasosyo sa pamayanan na maghatid ng mga tatanggap ng SSI / SSP. 

Toolkit para sa Mga Kasosyo

Mga fact sheet

Flyers

  • Ang pagbili ng malusog na pagkain ay nakakakuha lamang ng isang pulutong na mas madali  (InglesEspanyol | 中文 )

Mga Handout 

social media 

Kumpletuhin ang toolkit

Mga Kaganapan

Forum ng Komunidad ng HSA: Pagpapalawak ng CalFresh sa Mga Tatanggap ng SSI sa Mayo 22 at Mayo 23

Ipinaalam ng forum sa 150 mga kasosyo sa pamayanan tungkol sa pagpapalawak ng CalFresh sa mga tatanggap ng SSI / SSP at kung paano matulungan ang kanilang mga kliyente na mag-apply para sa mga benepisyo sa pagkain. 

Tingnan ang aming video (sa ibaba) o Pagtatanghal ng forum kung hindi ka makadalo sa kaganapan. 

HSA Community Forum: Pagpapalawak ng CalFresh sa mga Tatanggap ng SSI