Tahanan > Mga Serbisyo > Kalusugan + Pagkain > CalFresh > Paggamit ng CalFresh

Paano gamitin ang iyong CalFresh EBT Kard

Sa San Francisco, ang mga benepisyo ng CalFresh ay ipinamamahagi sa pamamagitan ng mga kard ng Electronic Benefit Transfer (EBT), na kilala rin bilang Golden State Advantage card. Ginamit ang EBT card tulad ng isang debit card na may isang apat na digit na PIN at nag-aalok ito ng privacy kapag bumibili. 

  • Mag-ulat ng nawala o nanakaw na card: Tumawag (415) 558-4700 agad.
  • Suriin ang iyong balanse sa EBT: Tumawag (877)-328-9677 o i-download ang libre Fresh EBT app sa iyong smartphone upang suriin online. 
  • Protektahan ang iyong EBT: Palaging panatilihing sikreto ang numero ng iyong PIN at EBT card. Kung nakatanggap ka ng text o tawag sa telepono na humihingi ng iyong card at mga numero ng PIN, gawin hindi ibigay ang iyong impormasyon. Makipag-ugnayan sa amin kaagad sa (415) 558-4700.

Kung saan gagamitin ang mga CalFresh EBT card