Tahanan > Mga Serbisyo > Kalusugan + Pagkain > Programa ng CHAMPSS

Pagpili ng Malusog na Appetizing Meal Plan Solutions para sa mga Matatanda (CHAMPSS)

Nagbibigay ang CHAMPSS sa mga matatandang may edad na 60+ ng mga pagkain na inaprubahan ng dietitian upang masiyahan sa iba kasama ang isang pamilya o kaibigan, anuman ang edad. Nakikipagsosyo kami sa S & E Cafe, Green Bamboo, at Hunan ni Henry, na naghahain ng masasarap na pagkain na nakakatugon sa lahat ng mga kinakailangang nutrisyon. Ang iminungkahing donasyon ay $ 4.00 bawat pagkain.

Magrehistro ngayon para sa CHAMPSS, isang programa ng Pagtulong sa Sarili para sa Matatanda.