Tahanan > Mga Serbisyo > Kalusugan + Pagkain > Programa ng CHAMPSS

Planong Solusyon sa Pagpili ng Malusog na Nakakaganang Pagkain para sa mga Matatanda (CHAMPSS)

Ang CHAMPSS ay nagbibigay sa mga matatandang may edad na 60+ ng mga pagkain na inaprubahan ng dietitian upang masiyahan kasama and iba kasama ang pamilya o kaibigan, anuman ang edad. Nakikipagsosyo kami sa S & E Cafe, Green Bamboo, at Hunan ni Henry, na naghahain ng masasarap na pagkain na nakakatugon sa lahat ng mga kinakailangang nutrisyon. Ang iminungkahing donasyon ay $ 4.00 bawat pagkain.

Magparehistro ngayon para sa CHAMPSS, isang programa ng Pagtulong sa Sarili para sa Matatanda.