Tahanan > Mga Serbisyo > Kalusugan + Pagkain > Mga Mapagkukunan ng Tulong sa Pagkain

Mga Mapagkukunang Tulong sa Pagkain para sa Mga Matanda at Mga taong may Kapansanan 

Ang San Francisco Department of Disability and Aging Services (DAS) ay nagsasaayos ng mga serbisyo para sa mga matatanda, beterano, taong may kapansanan, at kanilang mga pamilya upang mapakinabangan ang kaligtasan, kalusugan, at kalayaan. Nakikipagsosyo kami sa maraming mga organisasyong nakabatay sa pamayanan upang mag-alok ng libreng mga programa na makikita ninyo dito.  

  Mga pagkain na hinatid sa bahay

  Ang programang ito ay naghahatid ng mga masusustansyang pagkain sa mga indibidwal na hindi makaalis sa bahay at walang kakayahang mamili o maghanda ng kanilang sariling mga pagkain. Ang mga pagkain na ito ay inihanda at inihahatid ng mga organisasyong nakabatay sa komunidad sa aming non-profit na network. 

  Para mag-apply, tumawag sa DAS sa (415) 355-6700.

  Kainan ng kongregasyon

  Ang programang ito ay naghahain ng mga masustansyang pagkain sa mga community dining center sa buong Lungsod. Gayunpaman, marami sa aming mga kasosyong nakabatay sa komunidad ang nagbibigay ng mga pagkain na take-out bilang isang opsyon dahils sa pagpatuloy ng COVID-19 pandemic.

  Upang makahanap ng site ng pagkain, tingnan ang aming kumpletong listahan, o tumawag sa DAS sa (415) 355-6700 para sa mga detalye.

  Groceries na naihatid sa bahay

  Ang programang ito ay naghahatid ng mga groceries bawat linggo, sa mababang kita na mga matatanda o mga taong may kapansanan, na nahihirapang kumuha ng mga grocery dahil sa kanilang mga limitasyon. Ang mga pandagdag na grocery ay inihahatid ng libre ng SF-Marin Food Bank o ng isa sa kanilang mga kasosyong organisasyon.  

  Para mag-apply, tumawag sa DAS sa (415) 355-6700 o ang SF-Marin Food Bank at (628) 272-8430

  Grocery bags na pwedeng ma pick-up

  Ang aming pakikipagtulungan sa SF-Marin Food Bank ay nagbibigay ng sariwang gulay/prutas at iba pang masustansyang sangkap sa dose-dosenang libreng pantry ng pagkain sa buong Lungsod.

  Upang mag-enroll at maghanap ng mga lokasyon ng pickup na malapit sa iyo, tawagan ang SF-Marin Food Bank sa (628) 272-8430.

  CHAMPSS

  Choosing Healthy Appetizing Meal Plan Solutions for Seniors (CHAMPSS) ay nag-aalok sa mga taong 60+ ng pagkakataon na kumain ng masustansyang pagkain sa mga itinalagang restaurant. Ang aming kasalukuyang mga kasosyo sa restaurant ay S & E Cafe, Phosure, at Henry's Hunan. May iminungkahing kontribusyon na $4.00 bawat pagkain.

  Matuto nang higit pa sa website ng CHAMPSS o tumawag sa Self Help for the Elderly sa (415) 677-7600 o ang DAS sa (415) 355-6700.

  CalFresh food assistance

  Nagbibigay ang CalFresh ng espesyal na debit card para sa mga tao at sambahayan na mababa ang kita. Magagamit itong debit card sa mga grocery stores, farmer's market, at iba pang source ng pagkain. 

  Tumawag sa CalFresh (415) 558-4700  o DAS sa  (415) 355-6700.