Tahanan > Mga Serbisyo > Kalusugan + Pagkain > Lugar na Namamahagi ng Pagkain, Groseri, at Programa sa Pagkain

Lugar na Namamahagi ng Pagkain, Groseri, at Programa sa Pagkain

Ang mga samahan sa ibaba ay nag-aalok ng libreng groseri at pagkain sa mga nangangailangan, anuman ang katayuan sa imigrasyon. 

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga programa sa pagkain para sa mga matatanda at mga taong may kapansanan, makipag-ugnayan sa HSA Benefits and Resource Hub sa XNUMX XNUMX-XNUMX-