Tahanan > Mga Serbisyo > Kalusugan + Pagkain > Pagtataguyod ng Kalusugan

Kalusugan + Pagkain Pagtataguyod ng Kalusugan

Palatuntunan sa Pagpapayo at Pagtataguyod ng Seguro sa Kalusugan o Health Insurance Counselling and Advocacy Program (HICAP)

Tinutulungan ng HICAP ang mga residente na lubusang gamitin ang kanilang mga benepisyong pangkalusugan sa Medicare

Matuto Nang Higit pa

Palaging Aktibo at Pag-iwas sa Pagkahulog

Ang programang Laging Aktibo ay nag-aalok ng mga klase sa ehersisyo at programa sa kagalingan para sa mga nakatatanda sa iba't ibang lugar sa San Francisco.

Matuto Nang Higit pa

Malusog na Pamumuhay - Sariling Pamamahala ng mga Pangmatagalang Sakit

Ang Healthier Living ay isang anim na linggong pag-aaral o workshop tungkol sa kalusugan para sa mga taong may patuloy na iniindang kondisyon sa kalusugan na nakakaapekto sa kalidad ng kanilang pamumuhay.

Matuto Nang Higit pa

Edukasyon sa Pagbibigay Kaalaman tungkol sa Diabetes

Ito ay isang anim-linggo workshop na nagbibigay ng impormasyon at mga kamay-sa mga gawain sa tulong pamahalaan ang diyabetis, at kung paano upang maiwasan ang diabetes para sa mga indibidwal na mga pre-diabetes.

Matuto Nang Higit pa

Mga Programang Pisikal na Aktibidad

Ang mga programang ito ay nagsasama ng paggalaw, pagsasanay sa lakas, balanse, at kakayahang umangkop para sa mga matatanda at mga taong may mga kapansanan.

Matuto Nang Higit pa