Tahanan > Mga Serbisyo > Kalusugan + Pagkain > Malusog na Pamumuhay - Sariling Pamamahala ng mga Pangmatagalang Sakit

Malusog na Pamumuhay - Sariling Pamamahala ng mga Pangmatagalang Sakit

Ang Healthy Living ay isang libreng, anim na linggong pag-aaral na binuo ng Stanford upang matulungan ang mga tao na pamahalaan ang mga kondisyon sa kalusugan na patuloy na nakakaapekto sa kalidad ng kanilang pamumuhay. Saklaw ng serye ng pag-aaral ay sakit sa buto, diabetes, stroke, mataas na presyon ng dugo, sakit sa puso, sakit sa baga, mga pangmatagalang sakit, Parkinson, depresyon, at HIV.  

Ang mga pag-aaral ay inaalok ng aming kasosyo sa pamayanan Onlok at nagkikita minsan sa isang linggo sa loob ng 2.5 oras. Ang bawat serye ay isinasagawa ng dalawang bihasang tagapagturo sa kalusugan at isinasagawa sa iba't ibang mga wika.

Sino ang karapat-dapat

Sinumang mas matanda na nasa hustong gulang na nabubuhay na mayroong patuloy na iniindang kondisyong pang-kalusugan. Ang mga tagapag-alaga, pamilya, at mga kaibigan na nag-aalaga sa isang mas matanda na nasa hustong gulang na mayroong patuloy na iniindang kondisyong pang-kalusugan ay karapat-dapat din.

Matuto pa at magparehistro