Tahanan > Mga Serbisyo > Mga Immigrante + Mga Benepisyo

Mga Immigrante + Mga Benepisyo

Nagbibigay ang HSA ng pagkain, pangangalaga sa bata, pangangalaga sa kalusugan, at tulong pinansiyal sa mga karapat-dapat na imigrante at kanilang pamilya.

Mga Pagbabago sa Public Charge

Napakakaunting mga tao ang maaapektuhan ng mga pagbabago sa mga panuntunan sa singil sa publiko. Manatiling may kaalaman at alamin kung paano patuloy na makuha ang tulong na kailangan mo ngayon.

Matuto Nang Higit pa

Mga Pakinabang ng HSA para sa mga Immigrante

Alamin ang tungkol sa lahat ng mga uri ng alok ng HSA sa mga karapat-dapat na pamilya ng imigrante.

Matuto Nang Higit pa

Libreng Serbisyong Ligal at Pagkamamamayan

Maghanap ng mga samahan ng komunidad na nagbibigay ng libreng suporta sa ligal na imigrasyon at makakatulong sa pag-apply para sa pagkamamamayan.

Matuto Nang Higit pa