Tahanan > Mga Serbisyo > Mga Immigrante + Mga Benepisyo > Libreng Serbisyong Ligal at Pagkamamamayan

Libreng Serbisyong Ligal at Pagkamamamayan

Maaari kang makakuha ng payo sa ligal at pagkamamamayan mula sa isang malawak na hanay ng mga samahan sa pamayanan sa San Francisco. 

Legal na Tulong

Bisitahin ang Ang Tanggapan ng Civic Engagement at Immigrant Affairs ng Lungsod ng San Francisco webpage para sa mga referral at karagdagang mapagkukunan sa mga imigrante na humihingi ng ligal na tulong sa mga isyu kabilang ang:

  • Pag-screening ng imigrasyon
  • Detensyon at Pagdeport
  • Asylum
  • Pagkamamamayan at Green Card
  • Pagbago ng DACA
  • Mga Biktima sa Trafficking

Pagawaan ng Pagkamamamayan

Ang San Francisco Citizenship Collaborative ay tumutulong sa iyo na mag-aplay para sa pagkamamamayan ng US sa pamamagitan ng kanilang libreng mga workshop sa pamayanan. Para sa mga katanungan, makipag-ugnay sa isa sa kanilang mga organisasyon ng kasosyo sa imigrasyon o mag-iwan ng mensahe sa isa sa kanilang mga multilingual hotline:

Matuto nang higit pa tungkol sa Collaborative.