Tahanan > Mga Serbisyo > Trabaho

Mga Serbisyo Trabaho

Nagtatrabaho sa San Francisco Human Services Agency

Mga pagbubukas ng trabaho at mga track ng karera na idinisenyo sa mga larangan kabilang ang gawaing panlipunan, IT, badyet, pagpaplano, mga operasyon, klerikal, at higit pa.

Galugarin ang aming mga trabaho at karera

JobsNOW! – Paglalagay ng Trabaho

Ang libreng programa ng SFHSA ay tumutugma sa mga naghahanap ng trabaho at mga employer sa San Francisco. Nag-subsidize kami ng mga suweldo para sa mga posisyon na nagbabayad ng hanggang $30 kada oras.

Pumunta sa JobsNOW!

Public Service Trainee Program (PST)

Ang pansamantala, bayad na pagsasanay at hands-on na karanasan ay nakakatulong sa paghahanda sa iyo para sa full-time na trabaho sa pamamagitan ng JobsNOW! o sa pamahalaang Lungsod.

Pumunta sa PST Program

In-Home Care Provider

Ang buong suweldo, mga benepisyo, at pagsasanay ay sumusuporta sa iyong pangangalaga para sa isang mas matandang miyembro ng pamilya, isang kaibigan, o isang referral na isang tatanggap ng IHSS.

Pumunta sa mga detalye ng Provider