Tahanan > Mga Serbisyo > Mga Trabaho + Pera

Mga Trabaho + Pera

Nag-aalok kami ng mga serbisyo ng tulong sa pinansiyal at maaari kang magsanay at makakuha ng trabaho, pati na rin ang mga serbisyo ng suporta tulad ng pangangalaga sa bata at pagpapayo.

Ang aming Mga Programa

Ang isang lalaki ay nakikipaglaro sa kanyang mga anak.

CalWORKs

Ang mga CalWORK ay nagbibigay ng pansamantalang suporta sa pananalapi, pati na rin ang pagsasanay sa trabaho, edukasyon, pangangalaga sa bata, at pagpapayo, sa mga buntis at mga karapat-dapat na pamilya na may mga batang wala pang 19 taong gulang.

Matuto Nang Higit pa
Mga lalaking nakikipag-usap sa clipboard

Programa ng Tulong sa County ng County (CAAP)

Ang CAAP ay nagbibigay ng tulong sa pera sa mga may edad na mababa ang kita na walang umaasa na mga bata, matatanda na hindi maaring magtrabaho , at mga refugee.

Matuto Nang Higit pa
Mga TrabahoNOW! nakasandal sa trabaho

JobsNOW!

TrabahoNOW! ay nagbibigay ng mga serbisyo sa pagtatrabaho at pagsasanay sa mga tatanggap ng benepisyo sa HSA o sa mga nakakatugon sa hinihiling na threshold na may mababang kita.

Matuto Nang Higit pa
Babae na may mga Bata sa Sandbox

Mga Pamilyang Tumataas (FaR)

Ang programa ng FaR para sa mga karapat-dapat na sambahayan ng CalWORKs ay nagbibigay ng suporta para sa mga pakikipag-ugnayan ng magulang-anak, pag-unlad ng bata, at pangkalahatang kapakanan ng pamilya.

Matuto Nang Higit pa
Libreng pagkonsulta sa buwis

Libreng Tulong sa Buwis

Mag-file nang libre nang personal, online, at sa pamamagitan ng telepono at makakuha ng tulong sa pag-apply para sa mga tax credit na nagkakahalaga ng hanggang $9,600.

Matuto Nang Higit pa