Tahanan > Mga Serbisyo > Mga Trabaho + Pera > JobsNOW! > JobsNOW! para sa mga Naghahanap ng Trabaho

JobsNOW! JobsNOW! para sa mga Naghahanap ng Trabaho

Tinutulungan ka ng aming libreng programa na maghanap at sanayin para sa isang bagong trabaho.

Pinalawak namin ang TrabahoNOW! upang matulungan ang maraming mga tao na bumalik sa trabaho sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-access sa daan-daang mga employer at mga pagkakataon sa trabaho. Tutulungan ka naming maitugma sa tamang posisyon at makilala mula sa iba pang mga aplikante — o bibigyan ka isang voucher ng programa na nagbibigay-daan sa iyo upang makahanap ng iyong sariling trabaho. Nangangahulugan ito na ang Lungsod ay babayaran ang mga employer hanggang sa 100% ng iyong sahod para sa tatlong buwan kung kukuha ka nila. Kumilos ngayon upang samantalahin ang mga pinalawak na pagkakataon!

Tumawag upang mag-apply sa (877) 562-1669 o mag-email sa applyforjobsnow@sfgov.org.

TrabahoNOW! ay narito para sa iyo kapag kailangan mo ito. Karapat-dapat ka para sa JobsNOW! kung ikaw:

  • Live sa San Francisco
  • Pinahintulutan na magtrabaho sa US
  • Ay hindi bababa sa 18 taong gulang o mas matanda
  • Matugunan ang ilang mga kinakailangan sa kita o tumanggap ng mga benepisyo sa publiko sa pamamagitan ng SFHSA

Kung karapat-dapat ka ay nakasalalay sa iyong kita at laki ng sambahayan. Karapat-dapat ka kung gumawa ka ng mas mababa sa $ 38,640 bawat taon para sa mga walang-asawa o $ 79,500 para sa isang pamilya na may apat. O kaya, karapat-dapat ka kung nakatanggap ka na ng iba pang mga benepisyo ng SFHSA, kabilang ang mga CalWORK, CalFresh, Medi-Cal, tulong sa salapi, o dating isang foster kabataan.

Mangyaring tandaan: Ang mga benepisyo sa Seguro na walang trabaho at pang-ekonomiyang bayad sa stimulus ay HINDI mabibilang patungo sa iyong kita at hindi makakaapekto sa iyong TrabahoNOW! pagiging karapat-dapat

Kung handa ka nang maghanap ng trabaho o kailangan ng tulong upang maihanda, ang aming libre Nag-aalok ang programa ng mga serbisyong over-the-phone at web na may kasamang:

  • Pagkonekta sa iyo sa mga employer para sa mga part-time at full-time na posisyon
  • Tumulong sa mga resume, aplikasyon ng trabaho, at kasanayan sa pakikipanayam
  • Mga oportunidad sa edukasyon, tulad ng pagsasanay sa computer, at paggalugad ng karera

Tutulungan ka ng aming tauhan sa bawat hakbang!

Mga paraan upang mag-apply

Susunod na mga hakbang pagkatapos mag-apply

  1. Maghintay para sa isang pakikipanayam: Makikipag-ugnay sa iyo ang isang caseworker ng SFHSA upang malaman ang tungkol sa iyong aplikasyon at kung ano ang iyong hinahanap sa isang trabaho (karaniwang sa loob ng 48 na oras).
  2. Alamin kung karapat-dapat ka: Ipapaalam sa iyo ng SFHSA kung karapat-dapat ka para sa JobsNOW! sa pamamagitan ng iyong ginustong channel ng komunikasyon. (normal sa loob ng 48 na oras).
  3. I-access ang suporta: Tutulungan ka ng kawani ng programa na ikonekta ka sa pag-unlad ng karera at mga pagkakataon sa trabaho.

TrabahoNOW! mapagkukunan