Kung sakaling magkaroon ng malaking sakuna, ang HSA ay responsable para sa pag-set up ng mga emergency shelter sa buong lungsod, pamamahagi ng mga supply para sa mga kanlungan sa bahay, at pagbibigay ng mga serbisyo sa pagbawi. Tinutulungan din ng HSA ang mga karapat-dapat na residente na mag-aplay para sa mga pansamantalang benepisyo upang tulungan sila sa pagbawi sa kalamidad. Mangyaring huwag maghintay na dumating ang sakuna. Magplano ngayon para sa isang emergency sa buong lungsod at matuto nang higit pa tungkol sa mga serbisyong inaalok namin.

Nahanap mo na ba ang hinahanap mo?