Tahanan > Mga Serbisyo > Proteksyon + Kaligtasan > Paghahanda sa Tulong sa Pang-emergency

Proteksyon + Kaligtasan Paghahanda sa Tulong sa Pang-emergency

Nakikipag-ugnay ang HSA sa San Francisco Department of Emergency Management (DEM) at mga ahensya ng kasosyo upang maprotektahan ang mga residente sa isang emergency sa lungsod.

Sa kaganapan ng isang malakihang sakuna, responsable ang HSA sa pag-set up ng mga tanggapan ng emerhensya sa buong lungsod, pamamahagi ng mga supply para sa mga nagtatago sa bahay, at nagbibigay ng mga serbisyo sa pagbawi. Tinutulungan din ng HSA ang mga karapat-dapat na residente na mag-apply para sa pansamantalang mga benepisyo upang matulungan sila sa pamamagitan ng paggaling sa sakuna. Mangyaring huwag maghintay para sa kalamidad na umabot. Magplano ngayon para sa isang emergency sa buong lunsod at alamin ang higit pa tungkol sa mga serbisyong inaalok namin. 

Maghanda para sa isang Emergency

Magplano para sa anumang uri ng kalamidad na may tamang mga supply, pag-iingat, contact, at opisyal na komunikasyon.

Matuto Nang Higit pa

Humiling ng Tulong sa Pagbawi ng Disaster

Maaari kang maging karapat-dapat para sa pansamantalang mga benepisyo sa pabahay at pagkain kung ikaw ay iniwan ng isang sakuna.

Matuto Nang Higit pa