Paghahanda sa Pang-emergency HSA Coronavirus Update

Ang order-in-place order ay may bisa pa rin. Magagamit kami upang matulungan ka sa mahahalagang serbisyo sa pamamagitan ng telepono at online habang ang aming mga sentro ng serbisyo ay sarado.

Mahahalagang Serbisyo at Mga Kontak ng HSA

Nag-aalok ang HSA Service Center ng mga limitadong, on-site na serbisyo habang ginagawa namin silang mas ligtas para sa iyo at sa aming kawani. Ang buong suporta sa serbisyo ay magagamit pa rin online at sa pamamagitan ng telepono.

Matuto Nang Higit pa

Mga Pakinabang para sa mga Immigrante Dahil sa COVID-19

Ang cash, pagkain, at tulong sa pangangalagang pangkalusugan ay magagamit nang libre sa mga imigrante na hindi karapat-dapat sa iba pang sakuna sa sakuna ng gobyerno

Matuto Nang Higit pa

Mga Groceries at Meals

Kasama na ngayon sa mga programa ng tulong sa pagkain ng HSA ang mga libreng benepisyo, kabilang ang Great Plates para sa mga matatandang may sapat na gulang.

Matuto Nang Higit pa

COVID-19 na Mga Pagbabayad sa Relief

Ang pampinansyal na kaluwagan ay magagamit upang matulungan ang maraming mga San Franciscans na matatapos.

Matuto Nang Higit pa

COVID-19 Mga Update para sa Mas Matandang Mga Matanda at Mga Tao na May Kapansanan

Pinalawak namin ang aming mga serbisyo upang magbigay ng higit na pag-access sa pagkain, pangangalaga sa bahay, pakikipag-ugnayan sa lipunan, at iba pang mahahalagang suporta.

Matuto Nang Higit pa