Libreng Bakuna sa COVID-19

Hindi pa nabakunahan?

Dumaan sa isang libreng klinika sa pagbabakuna sa isa sa aming mga pasilidad sa SFHSA. Ang mga klinika ay bukas sa publiko. Hindi kinakailangan ng appointment.

170 Otis Service Center, Ipinanganak na Auditorium, 9:00 ng umaga hanggang 2:00 ng hapon
Ang mga bakuna na solong dosis at dalawang dosis ay magagamit sa klinika na ito. Kung pipiliin mo ang isa sa mga bakunang dalawang dosis, maaari naming tanggapin ang iyong pangalawang dosis na appointment sa parehong lokasyon, o matulungan kang gumawa ng appointment sa ibang lugar kung gugustuhin.

  • Oktubre 28

Karagdagang impormasyon

  • Para sa karagdagang mga site ng pagbabakuna at mga petsa sa San Francisco, bisitahin sf.gov/vaccine-site.
  • Kung kailangan mo ng isang pagbisita sa bahay upang mabakunahan o nais upang mag-iskedyul ng isang tipanan para sa isang pagbabakuna, email cictvaxcc@sfdph.org o tawagan (628) 652-2700.