Mga pagbabakuna para sa Iyo at sa Iyong mga Anak

Kailangan ng bakuna laban sa trangkaso o COVID para sa iyong sarili o sa iyong mga anak?

Tingnan sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan o pumunta sa isang libreng klinika sa pagbabakuna. Ang mga klinika ay bukas sa publiko at walang appointment na kailangan.

  • Maghanap ng mga site at petsa ng pagbabakuna: pagbisita myturn.ca.gov.
  • Mga pagbisita sa bahay o appointment: Kung kailangan mo ng isang pagbisita sa bahay upang mabakunahan o nais upang mag-iskedyul ng isang tipanan para sa isang pagbabakuna, email cictvaxcc@sfdph.org o tawagan (628) 652-2700.