PAGHAHANDA NG EMERGENCY AT ASSISTANCE Maghanda para sa isang Emergency

Magplano para sa anumang uri ng kalamidad na may tamang mga supply, pag-iingat, contact, at opisyal na komunikasyon.

Maghanda

Bisitahin ang SF72, website ng Kagawaran ng Emergency Management (DEM) ng San Francisco, upang tipunin ang iyong mahahalagang gamit sa emerhensiya nang maaga. Magugulat ka sa kung magkano ang mayroon ka.  

Tinutulungan ka rin ng SF72 na maghanda para sa isang tiyak na peligro: 

Manatiling nakakonekta

Magplano para sa mga paraan upang makipag-ugnay sa pamilya, komunidad, at pinagkakatiwalaang mga channel sa web at social media para sa napapanahon na impormasyon sa emerhensiya sa mga tool na ito:

May mga katanungan? Makipag-ugnay SF72@sfgov.org.