Pagtatatuwa

Ang impormasyong ipinakita sa Website na ito ay nakolekta, napanatili, at ibinigay para sa kaginhawaan ng mambabasa. Habang ang bawat pagsisikap ay ginawa upang mapanatili ang nasabing impormasyon nang tumpak at napapanahon, ang Lungsod at County ng San Francisco Human Services Agency ay hindi nagpapatunay sa pagiging tunay ng impormasyon na nagmula sa mga ikatlong partido.

Sagutin

Sa ilalim ng anumang mga kalagayan ay mananagot ang Lungsod at County ng San Francisco Human Services Agency para sa anumang mga pagkilos na ginawa o mga pagtanggi na ginawa mula sa pag-asa sa anumang impormasyon na nilalaman dito mula sa kung ano ang mapagkukunan ni alinman sa Lungsod at County ay mananagot para sa anumang iba pang mga kahihinatnan mula sa anumang pag-asa.

Karapatang magpalathala

Ang lahat ng mga pag-aari ng editoryal at malikhaing sa web site na ito, kabilang ang code na ginamit upang lumikha ng mga web page, ay protektado ng US at mga internasyonal na batas sa copyright. Inilalaan ng Lungsod at County ng San Francisco Human Services Agency ang lahat ng mga karapatan sa nilalamang ito.

Kakayahang Browser

Sinusuportahan ng website ng San Francisco Human Services Agency ang pinakabagong mga bersyon ng Internet Explorer, Firefox, Chrome, at Safari sa karaniwang pagtingin, pati na rin ang Safari at Chrome para sa mobile.