Tahanan > Tungkol sa > Departamento

Ang aming mga Kagawaran

Kagawaran ng Mga Pakinabang at Suporta sa Pamilya (BFS)

Itinataguyod ng mga programa ng BFS ang kalusugan, nutrisyon, kaligtasan, seguridad sa pananalapi, at higit pa.

Matuto Nang Higit pa

Kagawaran ng mga Serbisyo para sa may Kapansanan at Pagtanda (DAS)

Ang mga programa ng DAS ay nagsisilbi at nagpoprotekta sa mga matatandang tao at matatandang may mga kapansanan.

Matuto Nang Higit pa