Tahanan > tungkol sa > Departamento

Ang aming mga Kagawaran

Ang Human Services Agency ay binubuo ng tatlong kagawaran. Ang bawat isa ay namamahala ng iba't ibang mga serbisyo, at ang mga kliyente ay madalas na nakikipag-ugnay sa higit sa isang kagawaran sa bawat oras.

Kagawaran ng Mga Pakinabang at Suporta sa Pamilya (BFS)

Nag-aalok ang BFS ng mga serbisyong nagtataguyod ng kalusugan, nutrisyon, kaligtasan, seguridad sa pananalapi, at higit pa.

Matuto Nang Higit pa

Kagawaran ng Disability at Aging Services (DAS)

Nagbibigay ang DAS ng mga programa na nagsisilbi at nagpoprotekta sa mga nakatatanda at matatanda na may kapansanan.

Matuto Nang Higit pa
Naglalaro ang bata sa isang sentro ng pangangalaga sa bata

Maagang Pag-aalaga at Edukasyon

Ang HSA's Office of Early Care and Education (OECE) ay tumutulong sa iyo na makahanap ng de-kalidad, mababang gastos sa pangangalaga sa bata at edukasyon.

Matuto Nang Higit pa