Tahanan > tungkol sa > Departamento > Kagawaran ng Disability at Aging Services (DAS) > Edad at Kapansanan Friendly SF Pagpapatupad na Workgroup

Kagawaran ng Disability at Aging Services (DAS) Edad at Kakayahang Makipagtulungan sa San Francisco Workgroup na Pagpapatupad

Ang workgroup ang nangangasiwa sa pagpapatupad ng Plano sa Pagkilos ng Kaibig-ibig sa Edad at Kapansanan, isang pangmatagalan at pakikipagtulungang inisyatiba upang isama ang isang lens ng edad at kapansanan sa pagiging kapansanan sa lahat ng mga patakaran, programa, at prayoridad ng San Francisco.

Ang workgroup ay nakakatugon sa quarterly sa isang Biyernes (tingnan ang agenda upang kumpirmahin ang petsa at oras) sa 1650 Mission Street, 5th floor, Silid ng Gate Conference. Ang mga pagpupulong ay bukas sa publiko at naa-access. Tingnan ang paparating na mga petsa ng pagpupulong sa ibaba.

Makipag-ugnay sa Valerie Coleman sa (415) 355-3681 or valerie.j.coleman@sfgov.org para sa karagdagang impormasyon sa workgroup at accommodation. 

Mga Agenda sa Pagpupulong at Minuto

2020

Oktubre 9, 2020
Hulyo 10, 2020
Abril 10, 2020
Enero 10, 2020: adyenda | minuto
2019

Oktubre 11, 2019:  adyenda | minuto
Hulyo 12, 2019:  adyenda | minuto
Pebrero 1, 2019: adyenda | minuto