Tahanan > Tungkol sa > Pamumuno ng HSA

Pamumuno ng SFHSA

Executive Director Trent Rhorer

Trent Rhorer

Executive Director, Human Services Agency

Matuto Nang Higit pa
Kelly Dearman

Kelly Dearman

Executive Director, Kagawaran ng Kapansanan at Mga Serbisyo sa Pagtanda

Matuto Nang Higit pa
Deputy Director na si Daniel Kaplan

Dan Kaplan

Deputy Director, Pananalapi at Pangangasiwa

Matuto Nang Higit pa
Deputy Director Susie Smith

Susie Smith

Deputy Director, Patakaran, Pagpaplano at Public Affairs

Matuto Nang Higit pa
Joan Miller

Joan Miller

Deputy Director, Family and Children Services

Matuto Nang Higit pa
Jill Nielsen

Jill Nielsen

Deputy Director ng Mga Programa, Kagawaran ng Kapansanan at Mga Serbisyo ng Aging

Matuto Nang Higit pa
Cindy Kauffman

Cindy Kauffman

Deputy Director ng Community Services, Department of Disability and Aging Services

Matuto Nang Higit pa
Direktor ng Human Resources Anna Pineda

Anna Pineda

Deputy Director, Economic Support at Self Sufficiency

Matuto Nang Higit pa
Teresa Young

Teresa Young

Direktor, Komunikasyon

Matuto Nang Higit pa