Tahanan > tungkol sa > Mga Ulat + Publikasyon > Pagsusuri ng Demograpiko at Plano

Pagsusuri ng Demograpiko at Plano

Mga Strategikong Plano

Ang bawat Kagawaran ng HSA ay naglalabas ng isang Strategic Plan, na binabalangkas ang kanilang mga priyoridad na umaayon sa aming pangkalahatang misyon na itaguyod ang kagalingan at sariling kakayahan sa mga indibidwal, pamilya, at pamayanan sa San Francisco.