Tahanan > tungkol sa > Nagtatrabaho sa SFHSA

Nagtatrabaho sa Human Services Agency

Sumali sa ahensya ng Lungsod ng San Francisco at County na tumutulong sa 225,000 mga residente bawat taon na matugunan ang kanilang pangunahing mga pangangailangan para sa seguridad ng pagkain, kalusugan, kaligtasan, edukasyon, at suportang pangangalaga.

Kung nais mong sumali sa isa sa mga nangungunang ahensya ng serbisyo sa tao sa bansa, magtrabaho para sa HSA. Palagi kaming naghahanap ng mga nakatuon na propesyonal upang patakbuhin ang bawat aspeto ng aming ahensya - mula sa 60+ mga programang serbisyo ng tao sa loob ng aming tatlong kagawaran sa IT, pananalapi, pagpaplano, pagsisiyasat, at pagpapatakbo.

Marami pa sa Paggawa sa HSA

Makipag-ugnay sa

Email hsa.personnel@sfgov.org o tawagan (415) 557-5561 para sa karagdagang impormasyon tungkol sa proseso ng pagkuha ng SFHSA at mga kinakailangan. 

pagbisita sfgov.org para sa isang komprehensibong paglalarawan ng proseso ng pag-upa sa San Francisco at County.

Bisitahin ang SFHSA sa LinkedIn.