Tahanan > Makipag-ugnayan sa > Mga Lokasyon

Mga Lokasyon

Ang SFHSA ay nagpapatakbo ng siyam na Service Center na nag-aalok ng tulong sa programa nang personal o sa pamamagitan ng telepono. Suriin ang mga detalye para sa bawat lokasyon upang matuto nang higit pa tungkol sa mga serbisyong ibinibigay nila at kung pinahihintulutan ang mga pagbisita sa isang drop-in o appointment na batayan. 

Mga kinakailangan sa maskara: Ang pagsusuot ng maskara sa mga pasilidad ng SFHSA ay hindi kinakailangan ngunit inirerekomenda na magbigay ng karagdagang
proteksyon anuman ang katayuan ng pagbabakuna.