Tahanan > Mga Serbisyo > Pagkuha + Magbigay ng Kapangyarihan > Office Veterans Service Office (CVSO)

Office Veterans Service Office (CVSO)

Tinutulungan ka ng CVSO na makuha ang mga benepisyo ng pederal na beterano na may karapatan ka. Ginagawa namin ito sa pamamagitan ng pamamahala ng iyong buong proseso ng paghahabol at pagtataguyod para sa iyo sa mga ahensya ng gobyerno. Kailangan mo ba ng record ng militar? Makatutulong din tayo doon. 

Anunsyo hinggil sa pagkamatay ni Heneral Collin Powell:
Si General Colin L. Powell, dating Kalihim ng Estado ng Estados Unidos at Tagapangulo ng Pinagsamang mga Chief of Staff, ay pumanaw dahil sa mga komplikasyon mula kay Covid 19. Ganap siyang nabakunahan. "Nais naming pasalamatan ang medikal na kawani sa Walter Reed National Medical Center para sa kanilang malasakit na paggagamot. Nawala sa amin ang isang kapansin-pansin at mapagmahal na asawa, ama, lolo at isang magaling na Amerikano." - Ang Pamilya Powell. Karagdagan kaalaman.

Bukas kami para sa mga tipanan!
Ang aming tanggapan sa 2 Gough Street ay bukas para sa mga tipanan at limitadong paglalakad. Tumawag ka (415) 934-4200 o email SFCVSO@sfgov.org para sa impormasyon o upang mag-iskedyul ng isang appointment ng tao.         

Makipagtagpo sa amin nang harapan sa aming virtual na tanggapan: 
Magagamit kami para sa isang paunang konsulta sa CVSO at upang makatulong sa isang pag-alis o pagwawaksi sa bayad para sa kolehiyo at sa DMV. Upang mag-iskedyul ng isang virtual na pagpupulong, mangyaring pindutin ang pindutan ng Iskedyul Ngayon sa ibaba.

  Mag-apply para sa mga benepisyo sa ibaba kaagad. Kung karapat-dapat, makakatanggap ka ng mga benepisyo nang paulit-ulit.

  Edukasyon

  Mangyaring i-email ang kinakailangang mga dokumento sa SFCVSO@sfgov.org o fax sa (415) 355-2468.

  Tandaan: Kung ikaw ay isang mag-aaral na walang Statement of Non-Filing mula sa IRS o State Franchise Tax Board, magsumite ng form na VSD-022 na may kahilingan sa waiver na bayad. Ang mga aplikante ay aabisuhan sa pamamagitan ng koreo kung naaprubahan ang kanilang bayad sa bayad. 

  Bayad at seguro

  • Mga benepisyo sa libing
  • Dependency at indemnity reward para sa mga nakaligtas
  • Kakulangan ng katotohanan ng Compability sa Kapansanan
  • Pag-enrol ng pangangalaga sa kalusugan
  • Plano ng Mga Makinabang sa Kaligtasan ng Militar (SBP)
  • Muling buksan ang paghahabol sa kabayaran para sa pagtaas o muling pagsusuri
  • Seguro sa buhay na may kapansanan sa serbisyo at pag-alis ng mga premium
  • Mga pinsala o kapansanan na may kaugnayan sa serbisyo
  • Mga kita ng seguro sa buhay ng pamahalaan

  Pamamahala ng pera at utang

  • Pangangasiwa sa Utang
  • Mga mapagkukunan sa paghahanap at trabaho
  • Home Loans
  • Mga programang Maliit na Pangangasiwa ng Negosyo
  • Tulong sa publiko

  Pensiyon

  • Ang sheet ng pensiyon sheet
  • Pensiyon para sa mga beterano sa panahon ng digmaan na may mga kapansanan na hindi nauugnay sa serbisyo
  • Ang pensyon ng mga nakaligtas (para sa oras ng digmaan lamang)

  Records

  • Pag-upgrade ng pag-upgrade at pagwawasto ng mga tala sa militar
  • DMV Veteran Lisensya sa Pag-verify
  • Mga talaang militar at dekorasyon

  Mga mapagkukunan,

   

  Mga Beterano sa Alam

  Ano ang isang VSO at bakit kailangan ko ng isa? Ano ang isang Fully Developed Claim? Ito ba ang pinakamahusay na pagpipilian para sa akin?