Tahanan > Mga Serbisyo > Pag-aalaga ng Bata + Serbisyo sa Pamilya

Pag-aalaga ng Bata + Serbisyo sa Pamilya

Ang mga serbisyo sa kapakanan ng bata ng HSA ay nagtataguyod ng pag-iwas sa pag-abuso sa bata, mga serbisyo sa pagiging magulang, tulong sa krisis, malaya o mababang kalidad na pangangalaga sa bata, at mga paraan upang suportahan ang inaalagaang kabataan.

Mga Serbisyong Suporta sa Pamilya

Humiling ng mga serbisyo sa suporta ng pamilya at kabataan mula sa FCS, aming mga kasosyo, at iba pang mga lokal na samahan.

Matuto Nang Higit pa

Mga Serbisyo sa Proteksiyon ng Bata

Kilalanin at iulat ang mga hinihinalang kaso ng pang-aabuso sa bata at pagpapabaya sa FCS.

Matuto Nang Higit pa
Naglalaro ang bata sa isang sentro ng pangangalaga sa bata

Maagang Pag-aalaga at Edukasyon

Ang HSA's Office of Early Care and Education (OECE) ay tumutulong sa iyo na makahanap ng de-kalidad, mababang gastos sa pangangalaga sa bata at edukasyon.

Matuto Nang Higit pa

Pag-aalaga at Pag-ampon

Ang mga kabataang pambahay ng ating Lungsod ay nangangailangan ng mga pamilya mula sa lahat ng pinagmulan na handang magpatibay, mag-ampon, mag-host, o magturo.

Matuto Nang Higit pa