Tahanan > Mga Serbisyo > Kalusugan + Pagkain > Programa ng Pagkain ng Kongregasyon

Programa ng Pagkain ng Kongregasyon

Nag-aalok ang aming Congregate Meals Program ng masustansyang, murang gastos sa pagkain sa mga may sapat na gulang na 60+ sa mga site sa buong Lungsod para sa isang maliit na iminungkahing donasyon. Naghahain din ang ilang mga site ng mga nasa hustong gulang na 18-59 taong gulang. 

Mangyaring tandaan: Sa panahon ng COVID, halos lahat ng mga nag-ipon ng mga site ng pagkain ay mayroon lumipat sa takeaway na pagkain na maaaring kunin ng isang miyembro ng pamilya o kaibigan. 

Tingnan ang buong listahan ng mga site at suriin muli para sa mga update sa listahan.