CalWORKs

Ang CalWORK ay nagbibigay ng mga kwalipikadong pamilya at umaasang ina na may iba't ibang pansamantalang tulong, tulad ng trabaho, pabahay, at serbisyo sa edukasyon.
中文 Español русский Tiếng Việt | Filipino | English

Mga Pakinabang ng CalWORK

Higit pang impormasyon tungkol sa mga benepisyo na maaaring magamit sa mga pamilya na karapat-dapat para sa mga CalWORK.

Matuto Nang Higit pa

Nag-aaplay para sa CalWORKs

Matuto nang higit pa tungkol sa proseso ng aplikasyon ng CalWORK at kung paano mag-apply.

Matuto Nang Higit pa

Pagpapanatiling CalWORKs

Upang mapanatili ang iyong benepisyo sa CalWORK kakailanganin mong magsumite ng mga ulat sa pag-a-update ng benepisyo bawat taon.

Matuto Nang Higit pa

Makipag-ugnayan sa amin

Upang mapanatiling ligtas ka, nag-aalok kami ng limitadong suporta sa site sa panahon ng COVID-19. Magagamit pa rin kami upang matugunan ang iyong mga mahahalagang pangangailangan sa serbisyo nang walang pagkagambala sa pamamagitan ng telepono at online.

Mangyaring tandaan: Inirerekomenda ang mga maskara ngunit hindi kinakailangan kapag bumibisita sa aming mga Service Center upang protektahan ang aming mga kawani, kliyente, at komunidad.