Tahanan > Mga Serbisyo > Mga Trabaho + Pera > Programa ng Tulong sa County ng County (CAAP)

Programa ng Tulong sa County ng County (CAAP)

Nag-aalok ang CAAP ng tulong sa salapi at mga serbisyo sa trabaho sa mga may sapat na gulang na may mababang kita na walang mga umaasang anak at sa mga kwalipikadong imigrante.

Coronavirus ina-update para sa CAAP benepisyo tatanggap

  • Mga pagbabayad ng pampasigla sa IRS: HINDI pinamamahalaan o ipinamamahagi ng CAAP ang mga pagbabayad sa pederal na pagbabayad. Matuto nang higit pa mula sa IRS. 
  • mga kinakailangan sa trabaho: Maaari kang magpatuloy na makatanggap ng mga benepisyo nang hindi nakikilahok sa mga gawain sa trabaho hanggang sa karagdagang paunawa.

Machine ng ATM

Mga Benepisyo ng CAAP

Ang CAAP ay nagbibigay ng hanggang sa $ 588 sa isang buwan at iba pang mga benepisyo para sa mga serbisyo kabilang ang pagsasanay at paglalagay ng trabaho, libreng pagsakay ng MUNI, at pagpapayo.

Matuto Nang Higit pa
Reviewing Application sa 1235 Mission Street

Mag-apply para sa CAAP

Alamin kung ikaw ay karapat-dapat, ang mga dokumento na kailangan mo upang magbigay, at kung paano mag-apply sa panahong ito.

Matuto Nang Higit pa

Makipag-ugnay sa

Mga appointment sa personal na tao: Upang mapanatiling ligtas ka, hindi kami nag-iiskedyul ng mga appointment nang personal at 1235 Mission Street sa panahon ng COVID-19. Para sa mga detalye tungkol sa aming limitado, onsite na serbisyo sa lokasyon na ito, mangyaring bisitahin ang aming Mahahalagang Serbisyo at Mga Kontak ng HSA.

Para sa mga pagbabago sa proseso ng CAAP application, Bisitahin Mag-apply para sa CAAP

Para sa karagdagang impormasyon, tawag (415) 558-CAAP (415 558-2227-) o fax (415) 558 4104.