Tahanan > Mga Serbisyo > Mga Trabaho + Pera > Programa ng Tulong sa County ng County (CAAP)

Programa ng Tulong sa County ng County (CAAP)

Nag-aalok ang CAAP ng tulong sa salapi at mga serbisyo sa trabaho sa mga may sapat na gulang na may mababang kita na walang mga umaasang anak at sa mga kwalipikadong imigrante.
中文 | Español русский Tiếng Việt | Filipino | English

Machine ng ATM

Mga Benepisyo ng CAAP

Ang CAAP ay nagbibigay ng hanggang sa $ 619 sa isang buwan at iba pang mga benepisyo para sa mga serbisyo kabilang ang pagsasanay at paglalagay ng trabaho, libreng pagsakay ng MUNI, at pagpapayo.

Matuto Nang Higit pa
Reviewing Application sa 1235 Mission Street

Mag-apply para sa CAAP

Alamin kung ikaw ay karapat-dapat, ang mga dokumento na kailangan mo upang magbigay, at kung paano mag-apply sa panahong ito.

Matuto Nang Higit pa

Makipag-ugnay sa

Mangyaring tandaan: Kinakailangan ang mga maskara kapag bumibisita sa aming Mga Sentro ng Serbisyo upang maprotektahan ang aming mga tauhan, kliyente, at komunidad,

Para sa mga pagbabago sa proseso ng CAAP application, Bisitahin Mag-apply para sa CAAP

Para sa karagdagang impormasyon, tawag (415) 558-CAAP (415 558-2227-) o fax (415) 558 4104.