JobsNOW!

TrabahoNOW! nagbibigay ng mga serbisyo sa trabaho at pagsasanay sa mga kwalipikadong San Franciscans at nag-aalok ng bayad sa sahod sa mga employer kapag kumuha sila ng mga kasali sa programa.

Upang suportahan ang pagbawi ng ekonomiya ng San Francisco, JobsNOW! ginagawang mas madali para sa mas maraming mga naghahanap ng trabaho na magpalista at ngayon ay nagbibigay ng mas malaking tulong sa pananalapi sa mga negosyo na makakatulong na maibalik sa trabaho ang mga tao.

JobsNOW! para sa mga Naghahanap ng Trabaho

Sa daan-daang mga bakanteng trabaho, tutulungan ka naming mag-apply para sa mga tamang posisyon o bibigyan ka ng isang voucher na babayaran ang iyong suweldo kung nakita mo ang iyong sarili.

Matuto Nang Higit pa

JobsNOW! para sa employer

Karagdagang impormasyon para sa mga employer na interesado sa pagkuha ng karapat-dapat na naghahanap ng trabaho sa San Francisco sa pamamagitan ng JobsNOW! programa ng tulong sa pagbayad ng sahod.

Matuto Nang Higit pa

Makipag-ugnay sa

Tawagan kami sa (877) 562-1669 o email HSA.JobsNOW@sfgov.org.