Tahanan > tungkol sa > Mga Komisyon + Mga Komite

Mga Komisyon + Mga Komite

Ang bawat isa sa tatlong Kagawaran ng Human Services Agency - ang Kagawaran ng Mga Pakinabang at Suporta ng Pamilya, ang Kagawaran ng Aging at Mga Serbisyo sa Pang-adulto, at ang Opisina ng Maagang Pag-aalaga at Edukasyon - ay pinangangasiwaan ng isang Komisyon o Komite na makakatulong na matiyak na ang mga aktibidad sa departamento ay nakahanay sa misyon ng Ahensya upang maitaguyod ang kagalingan at pagkakaroon ng sarili sa mga indibidwal, pamilya, at komunidad sa San Francisco, pati na rin ang mga halaga at layunin ng Lunsod.   

170 Otis Panlabas

Commission ng Human Services

Ang Komisyon na ito ay nangangasiwa sa aming mga layunin, plano, at mga programa na may kaugnayan sa mga serbisyo ng tao.

Matuto Nang Higit pa
Isang panlabas na tanawin ng San Francisco City Hall.

Disability at Aging Services Commission

Ang Komisyon na ito ay nangangasiwa sa aming mga serbisyo na may kaugnayan sa mga matatandang matatanda at matatanda na may kapansanan.

Matuto Nang Higit pa

Komite ng Advisory ng OECE Citizens

Opisina ng Maagang Pangangalaga at Edukasyon ng Mamamayan ng Advisory Committee

Matuto Nang Higit pa

Mga Komite at Mga Council ng Kagawaran ng Aging at Pang-adulto (DAAS)

Komite ng Panlalawig sa Dignity Fund at Advisory Committee

Ang Dignity Fund Oversight and Advisory Committee (OAC) ay nagpapayo sa Kagawaran sa pamamahala ng Dignity Fund.

Matuto Nang Higit pa

Advisory Council sa Disability and Aging Services Commission

Nagpapayo sa Komisyon ng Disability at Aging Services sa mga pangangailangan ng matatandang may sapat na gulang at matatanda na may kapansanan.

Matuto Nang Higit pa

Ang Long Term Care Coordinating Council (LTCCC)

Pinapayuhan ng LTCCC ang Alkalde at Lungsod tungkol sa mga isyu sa patakaran, pagpaplano, at mga paghahatid ng serbisyo upang maitaguyod ang isang pinagsama at naa-access na sistema ng pangangalaga sa pangmatagalang.

Matuto Nang Higit pa

Edad at Kapansanan Friendly SF Pagpapatupad na Workgroup

Ang workgroup na ito ang nangangasiwa sa pagpapatupad ng Age and Disability Friendly Action Plan para gawing naa-access ang ating lungsod at kasama sa lahat ng mga residente.

Matuto Nang Higit pa