Tahanan > Tungkol sa > Mga Komisyon + Mga Komite

Mga Komisyon + Mga Komite

Ang bawat isa sa tatlong Kagawaran ng Human Services Agency - ang Kagawaran ng Mga Pakinabang at Suporta ng Pamilya, ang Kagawaran ng Aging at Mga Serbisyo sa Pang-adulto, at ang Opisina ng Maagang Pag-aalaga at Edukasyon - ay pinangangasiwaan ng isang Komisyon o Komite na makakatulong na matiyak na ang mga aktibidad sa departamento ay nakahanay sa misyon ng Ahensya upang maitaguyod ang kagalingan at pagkakaroon ng sarili sa mga indibidwal, pamilya, at komunidad sa San Francisco, pati na rin ang mga halaga at layunin ng Lunsod.   

170 Otis Panlabas

Commission ng Human Services

Ang Komisyon na ito ay nangangasiwa sa aming mga layunin, plano, at mga programa na may kaugnayan sa mga serbisyo ng tao.

Matuto Nang Higit pa

Disability at Aging Services Commission

Ang Komisyon na ito ay nangangasiwa sa aming mga serbisyo na may kaugnayan sa mga matatanda at sa mga nasa hustong gulang na may kapansanan.

Matuto Nang Higit pa

Komite ng Advisory ng OECE Citizens

Opisina ng Maagang Pangangalaga at Edukasyon ng Mamamayan ng Advisory Committee

Matuto Nang Higit pa

Mga Komite at Konseho ng Department of Disability and Aging Services (DAS).

Komite ng Pangangasiwa at Pagpapayo ng Dignity Fund

Ang Dignity Fund Oversight and Advisory Committee (OAC) ay nagpapayo sa Kagawaran sa pamamahala ng Dignity Fund.

Matuto Nang Higit pa

Advisory Council sa Disability and Aging Services Commission

Nagpapayo sa Komisyon ng Disability and Aging Services sa mga pangangailangan ng matatanda at may sapat na gulang na may kapansanan.

Matuto Nang Higit pa

Ang Long Term Care Coordinating Council (LTCCC)

Pinapayuhan ng LTCCC ang Alkalde at Lungsod tungkol sa mga isyu sa patakaran, pagpaplano, at paghahatid ng serbisyo upang maitaguyod ang isang kumpleto at naa-access na sistema ng pangmatagalang pangangalaga.

Matuto Nang Higit pa

Workgroup sa Pagpapatupad sa SF na magiliw sa Pang May-Edad at Pang May- Kapansanan

Ang workgroup na ito ang nangangasiwa sa pagpapatupad ng Plano sa Paggawa na magiliw para sa pang- Matanda at Pang- May-Kapansanan upang ang ating lungsod ay maging accessible at kasama ang lahat ng mga residente.

Matuto Nang Higit pa