Tahanan > Tungkol sa > Mga Komisyon + Mga Komite > Komite ng Pangangasiwa at Pagpapayo ng Dignity Fund > Hunyo 22, 2020 Pagpupulong ng Pondo ng Dignity Fund

Komite sa Pangangasiwa at Tagapayo ng Dignity Fund (OAC) Mga Agenda, Minuto, at Mga Dokumento sa Pagsuporta

Hunyo 22, 2020

Mga Tagubilin sa Virtual Meeting

  • Sumali sa Zoom Meeting
    • ID ng pulong: 993 3694 7253 | password: 345676
    • I-dial sa pamamagitan ng iyong lokasyon
    • Sumali sa pamamagitan ng SIP: 99336947253@zoomcrc.com
    • Sumali kay H.323: 162.255.37.11 (US West) | 162.255.36.11 (US East) | 115.114.131.7 (India Mumbai) | 115.114.115.7 (India Hyderabad) | 213.19.144.110 (EMEA) | 103.122.166.55 (Australia) | 209.9.211.110 (Hong Kong SAR) | 64.211.144.160 (Brazil) | 69.174.57.160 (Canada) | 207.226.132.110 (Japan)
  • Sumali sa pamamagitan ng Skype para sa Negosyo

adyenda