Komite sa Pangangasiwa at Tagapayo ng Dignity Fund (OAC) Mga Agenda, Minuto, at Mga Dokumento sa Pagsuporta

Hunyo 22, 2020

Mga Tagubilin sa Virtual Meeting

  • Sumali sa Zoom Meeting
    • ID ng pulong: 993 3694 7253 | password: 345676
    • I-dial sa pamamagitan ng iyong lokasyon
    • Sumali sa pamamagitan ng SIP: 99336947253@zoomcrc.com
    • Sumali kay H.323: 162.255.37.11 (US West) | 162.255.36.11 (US East) | 115.114.131.7 (India Mumbai) | 115.114.115.7 (India Hyderabad) | 213.19.144.110 (EMEA) | 103.122.166.55 (Australia) | 209.9.211.110 (Hong Kong SAR) | 64.211.144.160 (Brazil) | 69.174.57.160 (Canada) | 207.226.132.110 (Japan)
  • Sumali sa pamamagitan ng Skype para sa Negosyo

adyenda