Tahanan > Tungkol sa > Mga Komisyon + Mga Komite > Commission ng Human Services > Pebrero 13, 2019 Espesyal na Pagpupulong ng Human Services Commission