Tahanan > Tungkol sa > Mga Komisyon + Mga Komite > Commission ng Human Services > Hunyo 21, 2017 pulong ng Human Services Commission