Tahanan > Tungkol sa > Mga Komisyon + Mga Komite > Commission ng Human Services > Mayo 24, 2018 Pulong ng Komisyon sa Mga Serbisyo ng Tao