Tahanan > Tungkol sa > Ang Aming Kwento

Ang Aming Kwento Sangay ng Serbisyong Pantao ng San Francisco

Kasama mo sa paglalakbay sa buhay

Sino kami

Ang SFHSA ay nagbibigay ng pundasyon para sa dalawang Departamento ng Lungsod, bawat isa ay may natatanging tungkulin sa pagsuporta sa mga San Francisco. Sama-sama tayong bumuo ng kagalingan sa ating mga komunidad sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga programang nagpapadama sa mga bata at matatanda na konektado, pinahahalagahan, at sinusuportahan. Mula sa pinansiyal na tulong hanggang sa nutrisyon, saklaw ng pangangalagang pangkalusugan, trabaho, at mga serbisyong proteksiyon, narito ang aming mga dedikadong propesyonal upang magbigay ng suporta para sa lahat ng nangangailangan. 

Estratehikong Plano ng SFHSA: 2022–2026

Nasasabik kaming ibahagi ang Strategic Plan ng SFHSA, na nagtatakda ng mga layunin at priyoridad ng aming Ahensya sa susunod na limang taon.
Matuto pa tungkol sa Strategic Plan at panoorin ang aming video.

Ang aming epekto

Bawat taon, ang 2,400 sinanay na propesyonal ng SFHSA ay nagkokonekta ng higit sa 225,000 San Franciscans sa 60+ mahahalagang serbisyo. Pinopondohan din namin ang mga pakikipagsosyo sa daan-daang provider na nakabatay sa komunidad na nakikibahagi sa aming misyon at tumutulong na palawakin ang aming pag-abot sa komunidad.

Nagbibigay ang SFHSA ng mga direktang serbisyo sa aming siyam na lokasyon sa buong Lungsod at, sa ilang mga kaso, sa mga tahanan ng mga tao. Patuloy naming tinatasa ang mga pangangailangan ng komunidad, nagdidisenyo ng mga bagong programa, at nagtataguyod para sa mas mahusay na mga patakaran ng estado at pederal. Sa taunang badyet na higit sa $1 bilyong dolyar, naghahatid kami ng dose-dosenang mga programang pinondohan ng publiko at nakikipagtulungan nang malapit sa lahat ng antas ng pamahalaan upang makamit ang aming misyon.

Payagan kaming muling ipakilala ang aming mga sarili

Panoorin ang aming video at matuto nang higit pa tungkol sa ang aming pagkakakilanlan ng tatak

 

Ang aming mga Kagawaran at Pamumuno

Kagawaran ng Mga Pakinabang at Suporta sa Pamilya (BFS)

Itinataguyod ng mga programa ng BFS ang kalusugan, nutrisyon, kaligtasan, seguridad sa pananalapi, at higit pa.

Matuto Nang Higit pa

Kagawaran ng mga Serbisyo para sa may Kapansanan at Pagtanda (DAS)

Ang mga programa ng DAS ay nagsisilbi at nagpoprotekta sa mga matatandang tao at matatandang may mga kapansanan.

Matuto Nang Higit pa
Mga Larawan ng Pamumuno ng SFHSA

Pamumuno ng HSA

Kilalanin ang mga pinuno ng Ahensya at alamin nang higit pa ang tungkol sa kanilang mga tungkulin, responsibilidad, at mga nagawa.

Matuto Nang Higit pa