Nagtatrabaho sa Human Services Agency (HSA) Ang aming Mga Landas sa Karera

Alamin ang tungkol sa maraming mga landas sa karera sa SFHSA kung saan maaari kang magtrabaho upang makagawa ng pagbabago.

Eligibility at Employment Services

Direktang makipagtulungan sa mga San Franciscano upang bigyan sila ng mga kritikal na serbisyo mula sa mga programa ng tulong sa pagkain, kalusugan, at pera ng SFHSA. Matutulungan mo rin ang mga tao na makahanap ng mga trabaho at makakuha ng pagsasanay sa trabaho na nagpapasulong sa kanilang mga karera.

Tampok na Trabaho

Senior Eligibility Worker (2905)
Espesyalista sa Trabaho at Pagsasanay (9703)

Mga Serbisyo sa Kapakanan ng Bata

Suportahan ang mga bata at pamilya sa mga kaso na kinasasangkutan ng mga paratang ng pang-aabuso o pagpapabaya sa bata. Tatasahin mo ang bawat kaso gamit ang mga kasanayan at sensitivity sa kultura na nagsisiguro na makukuha ng mga pamilya ang suportang kailangan para umunlad. 

Tampok na Trabaho

Proteksiyong Serbisyo Manggagawa (2940)
Human Services Technician (2904)

Mga Serbisyong Pansuporta para sa Matanda

Mag-alok ng mga matatanda, beterano, at mga taong may mga kapansanan na ligtas, mga serbisyo sa bahay upang manatiling malusog at malaya. Makakakuha sila ng pang-araw-araw na tulong sa personal na pangangalaga at mga gawaing kailangan nila upang manatili sa sarili nilang mga komunidad.

Tampok na Trabaho

Proteksiyong Serbisyo Manggagawa (2940)
HSA Social Worker (2918)

Interesado sa isang karera sa SFHSA? Inaanyayahan ka naming mag-apply sa aming bukas na mga pagkakataon sa trabaho o mag-sign up para sa aming Talent Community upang manatiling may kaalaman tungkol sa mga pagkakataon sa hinaharap.

Sumali sa Talent Community

Buksan ang Trabaho

Nahanap mo na ba ang hinahanap mo?