Tahanan > Mga Mapagkukunang Kasosyo sa Komunidad

Mga Mapagkukunang Kasosyo sa Komunidad

JobsNOW! Toolkit - Hunyo 2022

Libreng Tax Filing Toolkit - Marso-Abril 2022

Toolkit para sa 2021 tax season na natapos noong Abril 18, 2022 

Ang Community Food Coordination Group (CFCG) - Disyembre 2021

Sinusuportahan ng CFCG ang mga libreng programa sa pagkain para sa mga San Franciscano na nangangailangan ng karagdagang tulong sa pagkain, anuman ang kita at background. Ang mga programa at gawad ng CFCG sa 30 kasosyong nakabatay sa komunidad ay inuuna ang katarungan, dignidad, boses ng komunidad, at pagkain na angkop sa kultura. 

Matuto nang higit pa tungkol sa CFCG at kung paano maging kasosyo sa CFCG sa 2022. 

Mga Benepisyo ng SFHSA 101: Pagtulong sa mga CBO na Ikonekta ang mga Tao sa Mga Serbisyo - Disyembre 2020

Ang aming mga kasosyo ay ang mga samahan, kumpanya, at mga ahensya ng gobyerno na nakikipagtulungan kami. Kasama rito ang mga samahang batay sa pamayanan at mga vendor na tumutulong sa amin na makamit ang aming misyon — at kung sino ang pinopondohan namin sa maraming mga kaso sa pamamagitan ng mga kontrata at gawad — upang maibigay ang aming mga serbisyo sa mga nangangailangan.  

Matuto nang higit pa mula sa aming webinar: Video | Pagtatanghal (Disyembre 2020)