Tahanan > Makipag-ugnay sa > Mga Lokasyon ng SFHSA Service Center > 1650 Mga Opisina ng Pangangasiwa ng Misyon

1650 Mga Opisina ng Pangangasiwa ng Misyon

Ang aming mga tanggapang administratibong HSA ay mananatiling sarado habang ginagawa namin silang mas ligtas para sa iyo at sa aming kawani.

Hanggang sa ganap kaming magbukas, magagamit kami upang tumugon sa iyong mga pangangailangan sa serbisyo sa pamamagitan ng telepono. 

Tungkol sa Lokasyong Ito

Makipag-ugnay sa aming mga tanggapan ng administratibo sa lokasyon na ito sa pamamagitan ng telepono 

Oras

Tumawag sa aming mga tanggapan Lunes - Biyernes: 8:00 am - 5:00 pm 

 

Mga Serbisyong Magagamit sa Lokasyong Ito

Kagawaran ng Disability at Aging Services (DAS)

Nagbibigay ang DAS ng mga programa na nagsisilbi at nagpoprotekta sa mga nakatatanda at matatanda na may kapansanan.

Matuto Nang Higit pa

Opisina ng Maagang Pag-aalaga at Edukasyon (OECE)

Tinutulungan ng OECE na ma-access ang pag-access sa mataas na kalidad na maagang pag-aalaga at edukasyon para sa lahat ng mga bata.

Matuto Nang Higit pa