Tungkol sa Lokasyong Ito

Ang Kagawaran ng Kapansanan at Mga Serbisyo sa Pagtanda (DAS) opisina ay matatagpuan sa 1650 Mission. Kabilang dito ang mga administrative office at isang general reception area sa ika-5 palapag. Dito maaari kang dumalo sa isang pagsasanay o makipagkita sa mga kinatawan ng departamento kung ikaw ay kasalukuyang kliyente at may paunang appointment upang bisitahin. Para sa mga walk-in na serbisyo para sa mga programa ng DAS, pakibisita ang DAS Benefits and Resources Hub na matatagpuan sa 2 Gough Street.

Iba pang mga dibisyong administratibo ng HSA, tulad ng Human Resources at Contracting, gayundin ang Opisina ng Maagang Pag-aalaga at Edukasyon (OECE) mayroon ding mga opisina sa gusaling ito. 

Oras

Lunes - Biyernes: 8:00 am - 5:00 pm 

Makipag-ugnayan

Kagawaran ng Disability at Aging Services: (415) 355-3555

Opisina ng Maagang Pag-aalaga at Edukasyon: (415) 355-3670

Mga Detalye ng appointment

  • Dapat ay mayroon kang kliyente at may nakaiskedyul na appointment para ma-access ang mga serbisyo dito. 

Karagdagang Impormasyon

  • Makakakuha ng mga serbisyo sa pagsasalin kapag hiniling.
  • Available ang walk-in DAS services sa 2 Gough Street.

 

Nahanap mo na ba ang hinahanap mo?