Tahanan > Makipag-ugnayan sa > Mga Lokasyon > 170 Otis Service Center

170 Otis Service Center

Tungkol sa Lokasyong Ito

Mangyaring tandaan: Inirerekomenda ang mga maskara ngunit hindi kinakailangan kapag bumibisita sa aming mga Service Center upang protektahan ang aming mga kawani, kliyente, at komunidad.

Makipag-ugnayan

Pangunahing numero (415) 557-5000

Oras

Lunes - Biyernes: 8:00 am - 5:00 pm

Tulong sa Programa

Karagdagang serbisyo

  • Pickup ng EBT card: Lunes hanggang Biyernes, 9:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon
  • Dropbox para sa mga dokumento ng HSA 24x7
  • Pickup ng lampin: Lunes hanggang Biyernes, 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon

Mga Detalye ng appointment

  • CalWORKs at Mga Serbisyo sa Pagtatrabaho: Gawin mo huwag kailangan ng appointment para sa mga programang ito. Malugod na tinatanggap ang mga walk-in na bisita.
  • Appointment lang: Ang Mga Serbisyong Pampamilya at Bata ay makukuha lamang sa pamamagitan ng appointment at dapat ayusin sa pamamagitan ng iyong manggagawa.  

Karagdagang Impormasyon

  • Pangangalaga sa bata: Available ang drop-in na child care para sa mga batang may edad na 2 hanggang 12 taong gulang kapag ang isang magulang ay nasa lugar sa mga normal na oras ng negosyo at nag-a-apply para sa mga serbisyo o nakikibahagi sa mga aktibidad ng programa,
  • Mga serbisyo sa pagsalin: Magagamit kapag hiniling.

 

Mga Serbisyong Magagamit sa Lokasyong Ito

Ang isang lalaki ay nakikipaglaro sa kanyang mga anak.

CalWORKs

Ang mga CalWORK ay nagbibigay ng pansamantalang suporta sa pananalapi, pati na rin ang pagsasanay sa trabaho, edukasyon, pangangalaga sa bata, at pagpapayo, sa mga buntis at mga karapat-dapat na pamilya na may mga batang wala pang 19 taong gulang.

Matuto Nang Higit pa

Mga Serbisyong Pampamilya + Pangangalaga sa Bata

Alamin ang tungkol sa pangangalaga sa mga anak, maagang edukasyon, at iba pang mga programa upang matulungan ang mga bata na umunlad at magtagumpay.

Matuto Nang Higit pa