Ang pagtatrabaho sa Amin sa Apat na Hakbang

Ang lahat ng aming mga kontrata at gawad ay dapat pangasiwaan alinsunod sa mga patakaran, alituntunin, at batas pati na ang pinakamahusay na kasanayan sa Kagawaran, Lungsod, Estado, at Pederal.

  1. Mga Imbitasyon sa Bid:  Paano kami humihingi ng mga bid para magtrabaho sa amin, at kung paano mo malalaman ang tungkol sa mga bagong imbitasyon para mag-bid. 
  2. Pagsusuri ng bid:  Paano gagana ang mga bid at masuri at mamarkahan. 
  3. Award ng Kontrata o Grant:  Paano iginagawad ang mga kontrata at grant para magtrabaho sa amin pagkatapos makumpleto ang pagsusuri ng bid. 
  4. Pagpapatupad ng Kontrata o Grant: Paano binago, nire-renew, sinusubaybayan, at ipinapatupad ang mga kontrata at grant.

Opisina ng Pamamahala ng Kontrata (OCM)

Pinangangasiwaan ng OCM ang pagbuo at pamamahala ng mga kontrata at gawad para sa SFHSA. Makipag-ugnay sa OCM para sa impormasyon tungkol sa prosesong ito o tungkol sa isang tukoy na pagkakataon sa (415) 557-5140.

Nahanap mo na ba ang hinahanap mo?