Tahanan > Mga Serbisyo > Pagkuha + Magbigay ng Kapangyarihan

Pagkuha + Magbigay ng Kapangyarihan

Makakatulong kami sa iyo na makahanap ng mga mapagkukunan upang matiyak na natanggap mo ang mga benepisyo at serbisyo na karapat-dapat sa iyo.

Mga Pakinabang at Mga Mapagkukunan ng DAS

Sa isang tawag, ang mga matatandang matatanda at mga taong may kapansanan ay maaaring malaman ang tungkol sa mga magagamit na serbisyo sa buong lungsod at mag-aplay din para sa ilan sa aming mga serbisyo. Ang aming Mga Pakinabang at Mga Mapagkukunan ay ang "gitnang pintuan" para sa aming mga serbisyo na nagsisilbi sa mga populasyon na ito. Matuto nang higit pa at magsimula ngayon.

Mga Pakinabang + Mga Mapagkukunan

Isang panlabas na pagtingin sa SFHSA

Office Veterans Service Office (CVSO)

Ang County Veterans Service Office (CVSO) ay nagbibigay ng tulong sa pag-file at pagsubaybay sa mga paghahabol upang makakuha ng mga benepisyo para sa mga beterano at kanilang mga dependents.

Matuto Nang Higit pa
Ang mga tao ay tumatanggap ng mga serbisyo sa lokasyon ng SFHSA 1440 Harrison.

Serbisyong Legal

Nagbibigay ang Legal Services ng mga nakatatanda at matatanda na may kapansanan sa ligal na tulong, tulad ng pagpapayo sa mga karapatan, representasyon sa harap ng mga korte, at pagbalangkas ng mga ligal na dokumento.

Matuto Nang Higit pa
Ang dalawang kababaihan ay nagpapalitan ng pag-uusap sa isang lamesa.

Mga Serbisyo ng Naturalisasyon

Ang Mga Serbisyo ng Naturalisasyon ay nagbibigay ng tulong sa mga nakatatanda (may edad na 50+) at mga may sapat na gulang na may kapansanan na ligal din na permanenteng residente.

Matuto Nang Higit pa
Ang mga tao ay gumaganap ng mga domain sa isang senior center.

Mga Sentro ng Mga Mapagkukunan ng Aging at Disability

Ang mga Aging and Disability Resource Centers (ADRC) ay sentralisadong pinagkukunan para sa libreng impormasyon at tulong sa mga isyu na nakakaapekto sa mga nakatatanda at mga taong may kapansanan.

Matuto Nang Higit pa

Mga Serbisyo sa Advocacy

Health Program Counselling at Advocacy Program (HICAP)

Kung ikaw ay isang residente ng San Francisco na tumatanggap ng Medicare o malapit nang makatanggap ng Medicare, makakatulong ang HICAP sa iyo na mapakinabangan ang iyong mga benepisyo sa kalusugan.

Matuto Nang Higit pa

Kaligtasan sa Mga Faciltiies sa Pangangalaga

Ang aming Pangmatagalang Pangangalaga sa Ombudsman ay nagtataguyod para sa mga karapatan ng mga taong naninirahan sa mga kasanayang pasilidad sa pag-aalaga, mga pasilidad sa pangangalaga sa tirahan para sa mga matatanda, at mga programang tinulungan ng pamumuhay.

Matuto Nang Higit pa

Iba pang mga Mapagkukunan ng

Nag-aalok kami ng maraming iba pang mga pag-access at mga mapagkukunan ng pagtataguyod. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga ito at iba pang mga kaugnay na mapagkukunan, tawagan ang Mga Pakinabang at Mga Mapagkukunan ng DAS at (415) 355-6700.

  • Pagpapayo sa bahay at adbokasiya: Ang mga serbisyong naglalayong mapagbuti ang kalagayan ng pabahay para sa mga matatandang matatanda at matatanda na may kapansanan.
  • Adbokasiya sa pangangalaga sa bahay: Mga pagsusumikap upang maitaguyod ang isang walang tahi at tumutugon na sistema ng pangangalaga sa bahay na pinakamahusay na maglingkod sa mga nakatatanda at matatanda na may kapansanan.
  • Pangmatagalang mga karapatan sa mamimili ng pangangalaga: Ang impormasyon sa mga pangunahing karapatan na ginagarantiyahan sa iba't ibang mga serbisyo ng pangangalaga sa pangmatagalang lungsod.
  • Senior at kapansanan sa kaligtasan ng buhay paaralan: Ang mga serbisyo sa pagsasanay para sa mga nakatatanda at mga taong may kapansanan upang epektibong ma-access ang mahahalagang mapagkukunan ng komunidad.