Tahanan > Mga Serbisyo > Pangangalaga at Suporta > Mga Serbisyo na Sumusuporta sa Loob ng Bahay (IHSS)

Mga Serbisyo na Sumusuporta sa Loob ng Bahay (IHSS)

Tinutulungan ng IHSS ang matatandang matatanda at mga taong may kapansanan sa mga pang-araw-araw na aktibidad tulad ng pagligo, pagbibihis, paglalaba, pamimili, at pagluluto. (中文 | Espanyol русский Tiếng Việt | Pilipino )
Ang nagbibigay ng IHSS Care ay nagtutulak sa tatanggap sa wheelchair

Tumanggap ng Mga Serbisyo sa Tahanan

Kumuha ng libreng tulong sa iyong personal na pangangalaga at pang-araw-araw na gawain mula sa isang kwalipikadong IHSS Care Provider na pupunta sa iyong tahanan.

Matuto Nang Higit pa
Nagbubuhos ng juice ang IHSS provider.

Magbigay ng Mga Serbisyo sa Loob ng Bahay

Magbigay ng pangangalaga para sa isang miyembro ng pamilya, isang kaibigan, o isang referral. Makakatanggap ka ng suweldo, seguro, at iba pang mga benepisyo kapag nagtatrabaho ka para sa isa o higit pang Mga Tatanggap ng Pangangalaga sa IHSS.

Matuto Nang Higit pa
Pagtuturo ng Computer sa Mas Matandang Matanda.jpg

Mga Electronic Timesheet

Magrehistro at alamin kung paano gumamit ng mga elektronikong oras ng takdang oras.

Matuto Nang Higit pa

tungkol sa

Tinutulungan ng IHSS ang mga matatandang matatanda at mga taong may kapansanan na makatanggap ng pangangalaga sa kanilang mga tahanan kaysa sa mga nursing home o board-and-care na pasilidad. Matuto nang higit pa tungkol sa kung paano nakikipagtulungan ang aming Kagawaran ng Kapansanan at Mga Serbisyo sa Pagtanda (DAS) sa IHSS Public Authority at ng hindi pangkalakal na samahan, Homebridge, upang pangasiwaan at maihatid ang mga de-kalidad na serbisyo ng ang sistemang IHSS