In-Home Supportive Services (IHSS)

Ang IHSS ay tumutulong sa mga matatanda at taong may mga kapansanan sa pang-araw-araw na gawain tulad ng pagligo, pagbibihis, paglalaba, pamimili, at pagluluto.  

Tungkol sa

Matuto nang higit pa tungkol sa kung paano kami nakikipagtulungan sa IHSS Public Authority at Homebridge upang pangasiwaan at ihatid ang mga serbisyong may mataas na kalidad ng sistemang IHSS

Oras ng IHSS

Upang mapanatiling ligtas ka sa panahon ng COVID-19, narito kami upang tulungan ka sa pamamagitan ng email at telepono, Lunes-Biyernes, 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon

Mga lokasyon ng Service Center: Sa aming mapa sa ibaba, mag-click sa aming dalawang Service Center para sa kanilang mga detalye ng lokasyon. 

Nahanap mo na ba ang hinahanap mo?