Mga Serbisyo sa Kapansanan + Pagtanda Gawaing pang komunidad

Alzheimer Day Care Resource Center

Nag-aalok ang mga center ng mga aktibidad sa araw, pangangalaga sa pahinga, pagsasanay sa tagapag-alaga, at higit pa.

Matuto Nang Higit pa

Mga programa sa araw para sa mga matatanda

Ang mga programang ito ay nag-aalok ng mga panlipunang aktibidad sa pahinga ng pangangalaga, at suporta para sa mga gawain sa pang-araw-araw na pamumuhay.

Matuto Nang Higit pa

Mga Programang Intergenerational

Ang mga programang ito ay nagbibigay-daan sa mga matatanda at matatandang may kapansanan na makipag-ugnayan sa mga kabataan at makilala bilang mga pinahahalagahang miyembro ng komunidad.

Matuto Nang Higit pa

Mga Programa ng Village

Ang mga programang ito ay nag-aalok ng isang propesyonal na network ng tagapagkaloob, at mga programang pang-edukasyon at panlipunan.

Matuto Nang Higit pa
Close up ng painting palette

Pang-adultong Pag-aaral at Mga Aktibidad

Kumuha ng mga klase sa tai chi, painting, quilting, computer literacy, at computer access o lumahok sa mga social event at day trip.

Matuto Nang Higit pa
Mas matanda na kasanayan sa pag-aaral ng computer

Nakonekta ang SF

Ang program na ito ay nagbibigay ng libreng computer na pagtuturo at suporta sa mga matatanda at matatandang may kapansanan.

Matuto Nang Higit pa