Makipag-ugnayan

Mangyaring tandaan: Inirerekomenda ang mga maskara ngunit hindi kinakailangan kapag bumibisita sa aming mga Service Center upang protektahan ang aming mga kawani, kliyente, at komunidad.

  • Magtanong o mag-ulat ng nawala o nanakaw na EBT card: Tumawag ka (415) 558-4700, sa mga oras ng negosyo, o i-email sa amin sa food@sfgov.org
  • Suriin ang iyong balanse sa EBT sa pamamagitan ng telepono: Tumawag sa 1 877--328 9677- at ilagay ang iyong 16-digit na numero ng EBT o pagbisita ebt.ca.gov

Mga lokasyon ng Service Center: Sa aming mapa sa ibaba, mag-click sa aming tatlong Service Center para sa kanilang mga detalye ng lokasyon. 

Nahanap mo na ba ang hinahanap mo?