Makipag-ugnayan

TANDAAN: Inirerekomenda ang mga maskara ngunit hindi kinakailangan kapag bumibisita sa aming mga Service Center upang protektahan ang aming mga kawani, kliyente, at komunidad.

Ang impormasyon sa Medi-Cal o iyong mga benepisyo: Tumawag sa (415) 558-4700 o mag-email sa SFMedi-Cal@sfgov.org.

Mga lokasyon ng Service Center: Sa aming mapa sa ibaba, mag-click sa aming tatlong Service Center para sa kanilang mga detalye ng lokasyon. 

Nahanap mo na ba ang hinahanap mo?