Tahanan > Mga Serbisyo > kalusugan > Medi-Cal

Medi-Cal

Ang Medi-Cal ay nagbibigay ng libre o murang seguro sa kalusugan para sa mga karapat-dapat na indibidwal.
中文 Español | русский Tiếng Việt | Filipino | English

Suriin ang Iyong Kwalipikasyon ng Medi-Cal

Tutulungan kaming matukoy kung kwalipikado ka ba para sa Medi-Cal o iba pang mga pagpipilian sa abot-kayang seguro.

Matuto Nang Higit pa

Mag-apply para sa Medi-Cal

Maaari kang mag-aplay para sa Medi-Cal sa buong taon sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang upang isumite ang iyong aplikasyon.

Matuto Nang Higit pa

Pumili ng isang Plano para sa Pangangalaga sa Kalusugan ng Medi-Cal

Pumili ng isang plano sa kalusugan upang magamit ang iyong saklaw ng Medi-Cal at iba pang mga benepisyo.

Matuto Nang Higit pa

Magpapanibago ng Iyong Medi-Cal Coverage

Alamin kung paano mapanatili ang iyong saklaw nang walang pagkagambala.

Matuto Nang Higit pa

Makipag-ugnayan

Mangyaring tandaan: Inirerekomenda ang mga maskara ngunit hindi kinakailangan kapag bumibisita sa aming mga Service Center upang protektahan ang aming mga kawani, kliyente, at komunidad.