Tungkol sa Lokasyong Ito

Mangyaring tandaan: Inirerekomenda ang mga maskara ngunit hindi kinakailangan kapag bumibisita sa aming mga Service Center. 

Oras

Lunes - Biyernes: 8:00 am - 5:00 pm

Mga Serbisyo sa Lokasyon na Ito

Mga Detalye ng appointment

  • Hindi mo kailangan ng appointment para ma-access ang mga serbisyo dito - malugod na tinatanggap ang mga walk-in na bisita.
  • May opsyon kang mag-iskedyul ng appointment para sa ilang serbisyo sa pamamagitan ng pagtawag sa isa sa mga numero sa itaas.

Karagdagang Impormasyon

  • Magagamit ang mga serbisyo sa pagsasalin kapag hiniling.

 

Nahanap mo na ba ang hinahanap mo?