Tahanan > Makipag-ugnay sa > lokasyon > 1235 Mission Service Center

1235 Mission Service Center

Ito ang aming pangunahing lokasyon ng serbisyo para sa CalFresh at Programa ng Tulong sa County ng County (CAAP). Maaari mo ring ma-access Medi-Cal benepisyo dito.

Tungkol sa Lokasyong Ito

Sa aming 1235 Mission Service Center, maaari kang mag-apply at mag-renew CalFresh mga benepisyo (food stamp) at alamin ang tungkol sa mura at malusog na mga opsyon sa pagkain na malapit sa iyo. Maaari mo ring ma-access ang tulong pinansyal at trabaho sa pamamagitan ng aming Programa ng Tulong sa County ng County (CAAP) at suriin ang iyong pagiging karapat-dapat at mag-enroll Medi-Cal.

Oras

Lunes - Biyernes: 8:00 am - 5:00 pm

Makipag-ugnay sa

CAAP: (415) 558-CAAP (415 558-2227-)

CalFresh at Medi-Cal: (415) 558-4700 

Mga Detalye ng appointment

  • Hindi mo kailangan ng appointment para ma-access ang mga serbisyo dito - malugod na tinatanggap ang mga walk-in na bisita.
  • May opsyon kang mag-iskedyul ng appointment para sa ilang serbisyo sa pamamagitan ng pagtawag sa isa sa mga numero sa itaas.

Karagdagang Impormasyon

  • Magagamit ang mga serbisyo sa pagsasalin kapag hiniling.

 

Mga Serbisyong Magagamit sa Lokasyong Ito

Babae na nakasuot ng facemask sa merkado

CalFresh

Ang mga tao at pamilya na may mababang kita ay gumagamit ng CalFresh upang bumili ng pagkain sa maraming mga tindahan, groseri store, at palengke ng mga magsasaka.

Matuto Nang Higit pa
Mga lalaking nakikipag-usap sa clipboard

Programa ng Tulong sa County ng County (CAAP)

Ang CAAP ay nagbibigay ng tulong sa pera sa mga may edad na mababa ang kita na walang umaasa na mga bata, matatanda na hindi maaring magtrabaho , at mga refugee.

Matuto Nang Higit pa
Ang taong nakatayo sa isang service desk ay tumutulong sa isang babae.

Medi-Cal

Ang Medi-Cal ay nagbibigay ng libre o murang seguro sa kalusugan para sa mga karapat-dapat na tao na saklaw ang mga benepisyo at serbisyo sa kalusugan.

Matuto Nang Higit pa