Tahanan > Makipag-ugnayan sa > Mga Lokasyon > 1235 Mission Service Center

1235 Mission Service Center

Ito ang aming pangunahing lokasyon ng serbisyo para sa CalFresh at Programa ng Tulong sa County ng County (CAAP). Maaari mo ring ma-access Medi-Cal benepisyo dito.

Tungkol sa Lokasyong Ito

Mangyaring tandaan: Inirerekomenda ang mga maskara ngunit hindi kinakailangan kapag bumibisita sa aming mga Service Center. 

Oras

Lunes - Biyernes: 8:00 am - 5:00 pm

Mga Serbisyo sa Lokasyon na Ito

Mga Detalye ng appointment

  • Hindi mo kailangan ng appointment para ma-access ang mga serbisyo dito - malugod na tinatanggap ang mga walk-in na bisita.
  • May opsyon kang mag-iskedyul ng appointment para sa ilang serbisyo sa pamamagitan ng pagtawag sa isa sa mga numero sa itaas.

Karagdagang Impormasyon

  • Magagamit ang mga serbisyo sa pagsasalin kapag hiniling.